Zapalić ciemność

Internetowy wernisaż Tadeusza Drozdowskiego

Martwa natura