Zapalić ciemność

Internetowy wernisaż Tadeusza Drozdowskiego

Okres niebieski